2018 sausis - kovas. Knygų apžvalga


Katinaitė-Lumpickienė, Regina (1955-). Tapuolia pūkas aky : eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. - Kaunas : Kauko laiptai, 2018. - 90, [4] p.

Naujoje knygoje autorė lieka ištikima sau: asketiška forma, taupus tarmiškas žodis, šviesiai liūdna eilėraščių melodija. Kiek ryškiau švytuoja kelionės motyvas. Iš namų į namus. Juk nugyventas laikas, daugybės kasdienybių patirtis, sutikti žmonės – niekas nepajėgia pakeisti namų traukos, kuriuose vyrauja jauki harmonija.

Baliulis, Algirdas (1936-). Utena. - Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2017 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 102,[2] p.

Kraštiečio, istoriko, humanitarinių mokslų dr. Algirdo Baliulio studijoje pateikti naujausi tyrių duomenys apie Utenos miesto ir parapijos istorinę raidą ir analizuojami Utenos dvaro inventoriai. Medžiaga pateikiama maždaug iki pirmojo atkurtos Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio.

Katinaitė-Lumpickienė, Regina (1955-). Devyni žingsneliai pasakų debesimis : inscenizacijos. - Utena : Kamonada, 2018. - 135, [1] p.

Devynios inscenizacijos lėlių ir vaikų teatrams, Reginos Katinaitės-Lumpickienės sukurtos pagal pasaulio ir lietuvių liaudies pasakas bei Kristijono Donelaičio pasakėčią.

Juraitis, Valentinas (1955-). Utena : šiandienos ir istorijos atspindžiai : [fotoalbumas]. - Vilnius : Žemės trauka, 2018. - 135, [1] p.

Utena yra svarbus Lietuvos miestas, esantis šalies rytuose, turintis turtingą istoriją ir tradicijas. Šis fotoalbumas pasakoja apie miesto savivaldos raidą, o fotografijos atspindi įvairių laikmečių akimirkas. Daugiau nei pusę leidinio fotografijų sukūrė Valentinas Juraitis, nemažą dalį vaizdų pateikė ilgametis krašto metraštininkas Adolfas Sinkevičius, fotografai Augustas Didžgalvis, Vytautas Gimžauskas. Daug istorinių vaizdų panaudota iš Utenos krašto ir kitų šalies muziejų fondų.

Knygos tikslas – supažindinti visuomenę su turtingu miesto kultūriniu palikimu ir įvairialype šiandienos infrastruktūra. Rodydami tai, ką gražaus turime, dar kartą patvirtiname, kad čia yra daug galimybių įgyvendinti sumanymus, investuoti, plėtoti ir kurti verslą.

Šnurova, Genovaitė (1953-). Utena ir pasaulio miestai = Utena and the world's cities. - Punskas : „Aušros" leidykla, 2017. - 295, [1] p.

Utenos rajono savivaldybė, plėtodama ryšius su užsienio partneriais ir pabrėždama tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, išleido knygą „Utena ir pasaulio miestai".

Utenos rajono savivaldybės partneriai – tai Beit Sahour (Palestina), Chelmo (Lenkija), Glubokoje (Baltarusija), Kovelio (Ukraina), Lidšiopingo (Švedija), Pontinijos (Italija), Preilių, Rezeknės (Latvija) ir Tršebono (Čekija) miestai. Knygoje, kuri yra gausiai iliustruota nuotraukomis, pristatomi miestų-partnerių pasiekimai, gamta, svarbesni įvykiai, žmonės, dabarties darbai ir ateities planai. „Utena ir pasaulio miestai" pasakoja apie uteniškių vizitus partnerių miestuose, pastarųjų atstovų viešnages Utenoje.