2017 spalis - gruodis. Knygų apžvalga

Kepalaitė, Ingrida. Pasakysiu pāsakų. - Vilnius : „Diemedžio" leidykla, 2017. – 158 p.

Ingrida Kepalaitė gimė ir gyvena Utenoje. Mokėsi Utenos I-oje vidurinėje mokykloje (dabar „Saulės" gimnazija), studijavo Vilniaus universitete. 2008 metais išleido eilėraščių knygą „Paūturākim", parašytą uteniškių (vyžuoniškių) tarme, iliustruotą pačios autorės nuotraukomis. „Pasakysiu pāsakų" – antroji uteniškės tarmiškos kūrybos knyga, iliustruota autorės nuotraukomis. Kūryba atskleidžia įvairias gyvenimo sritis: nuo gimimo per meilę iki mirties, parodo gamtos grožį. Knygoje eilėraščiai, haiku, miniatiūros, 2 pasakos.

Kavoliūnienė, Gražina. Palaimintas laikas : poezija. - Utena : Kamonada, 2017. – 94 p.

Pirmoji autorės sakralinės poezijos knyga. Tai ne ieškančio, o suradusio Dievą žmogaus kūryba, nė iš tolo nekvepianti „davatkiškumu". Autorei pavyko išvengti sakralinei poezijai būdingų štampų. Jos santykis su Kūrėju savitas ir nuoširdus.

Nalšios piliakalniai žali : esė, poezija, tautosaka / Regina Stakėnienė. - Utena : Utenos Indra, 2017. – 111 p.

Knygoje publikuojami Utenos rajono tautodailininkų darbai, rašytojų ir literatų kūryba, tautosaka apie mūsų krašto piliakalnius. Autoriai norėjo parodyti ir pasakyti, ką  jaučia į juos žiūrėdami, apie juos galvodami, norėjo prisiminti savo gyvenimo epizodus, susijusius su minimais objektais.

Grašienė, Danutė. Sugrįžkim į Saldutiškio mokyklą : [atsiminimai]. - Utena : Utenos Indra, 2017. - 262 p.

Danutė Grašienė – tikra saldutiškietė. Čia gimė, augo, baigė vidurinę mokyklą ir dirba šioje mokykloje. Šioje knygoje sudėta visa Saldutiškio mokyklos istorija, kurią sudaro daug mažesnių istorijų, kurias rašė buvę mokiniai ir mokytojai.