2017 balandis - rugsėjis. Knygų apžvalga

Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietos Utenos krašte / sudarytojai Zita Mackevičienė, Balys Juodzevičius. - Utena : Utenos Indra, 2016. - 95, [1] p. : iliustr.

Rengiant knygą apie Utenos krašto partizanų, laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimų vietas buvo aplankytos visos Utenos rajono seniūnijose esančios kapinės, kapai, žūties ir palaidojimų vietos. Nors minėtos vietos deramai tvarkomos, prižiūrimos, tačiau knygos sudarytojus neramina mintis, ar ilgai bus mūsų atminty, ar išliks tie žmonės pagarboj, kurie paaukojo didžiausią auką – gyvybę -- dėl Laisvės, Nepriklausomybės...

Jakštas, Jonas. Meninio talento mįslė : kūrybos psichologija. - Vilnius : Homo liber, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 155 p.

Kas yra kūrybiškumas? Kokiomis prigimtinėmis savybėmis pasižymi talentingas žmogus? Kokios išorinės sąlygos yra būtinos kūrybiškumui atsiskleisti? Šias ir kitas kūrybos psichologijos mįsles savo knygoje, remdamasis muzikos, dailės, literatūros genijų Volfgango Amadėjaus Mocarto, Liudviko van Bethoveno, Frederiko Šopeno, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Onorė de Balzako, Giustavo Flobero, Fiodoro Dostojevskio, Hermano Hesės ir daugelio kitų prisiminimais ar jų artimųjų liudijimais, bando įminti žinomas poetas Jonas Jakštas.

Petronis, Vytautas. Nežinomas kelias : eilėraščiai, ekslibrisai. - Utena : Utenos Indra, 2017. – 39 p.

Utenos krašto garbės piliečio Vytauto Petronio eilėraščių ir ekslibrisų knyga „Nežinomas kelias". Tai aštuntoji autoriaus knyga. V. Petronis šį sykį savo kūriniais atsigręžia į žmogaus egzistencijos trapumą, grįžta į vaikystę, jaunystę, paliečia Utenos krašto, istorijos, gamtos temas.