2016 birželis. Knygų apžvalga

Šaltenis, Saulius. Žydų karalaitės dienoraštis : romanas. - Vilnius : Tyto alba, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 150 p.

Romanas apie žydų mergaitės Esteros Levinsonaitės gyvenimą Lietuvoje karo ir pokario metu jaunų įsimylėjėlių šeimoje. Saulius Šaltenis romane pateikia kitokį požiūrį į praeities įvykius, kuriame kalbama ne apie skriaudėjo padarytą žalą, o apie gebėjimą gyventi, džiaugtis gyvenimu, rasti viltį ir ją skleisti kitiems. Tai istorija apie silpnųjų stiprybę, narsą ir pergalę.

Jakštas, Jonas. Skersvėjai : lyrika. - Vilnius : Homo liber, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 103 p.

Sutikdamas neeilinį savo gimtadienį, gerai žinomas mūsų krašto poetas skaitytojams dovanoja dar vieną brandų lyrikos rinkinį. Kaip kitų, taip ir šio rinkinio kalba vaizdinga, o daugialypis žvilgsnis į pasaulį, tikrovę, žmogų atveria naujus prasminius atspalvius. Subrendusio menininko kūryba byloja apie tradicinio ir modernistinio pasaulėvaizdžio bei poetikos darną.

Kaziela, Vytautas.  Vieta ir kiti nutylėjimai : [eilėraščiai]. - Kaunas : Kauko laiptai, 2015. – 103 p.

Ši Vytauto Kazielos eilėraščių knyga pernelyg nenutolsta nuo ankstesnių jo rinkinių, tik įgauna ryškesnio filosofinio skambesio – įsivyrauja mirties, atsisveikinimo, žiemos motyvai, tačiau niūri nuotaika nėra dominuojanti, greičiau atvirkščiai – eilėraščiai dvelkia išminties dvasia.