2016 gegužė. Knygų apžvalga.

Katinas, Leonas.  Tapyba medžių paunksmėje : kūrybos albumas. - Vilnius : Meno rinkos agentūra, 2015. - 176 p.

Iškilaus lietuvių tapytojo kraštiečio Leono Katino (1907–1984) retrospektyvinis kūrybos albumas „Tapyba medžių paunksmėje" pristato įvairius jo kūrybos laikotarpius. Leidinyje pateikiama autoriaus biografija, archyvinės nuotraukos ir daugiau nei 130 jo darbų iliustracijų. Leonas Katinas nuėjo vingiuotą kūrybinį kelią nuo postimpresionizmo, per soc. realizmą iki grynosios abstrakcijos – visa tai atsispindi vieninteliame iki šiol šio autoriaus kūrybos albume.

Gasperaitis, Antanas. Trys tiltai į šviesą : knygnešiai, daraktoriai, knygynai. - Utena : Utenos Indra, 2016. – 191 p.

Šiame leidinyje kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis išskiria tris tiltus į šviesą: knygnešiai, gabenę uždraustą spaudą carinės imperijos metais, daraktorinės mokyklos su pirmaisiais mokslo šaltiniais – elementoriais ir maldaknygėmis ir pirmieji bei vėlesni knygynai. Knygoje skelbiamos senųjų mūsų krašto knygų, knygnešių, jų rėmėjų nuotraukos, knygynų antspaudai.

Driukas, Adolfas. Vokalinė muzika: [natos]. - Utena : Utenos Indra, 2016. – 63 p.

Adolfas Driukas – ryškus šviesulys Utenos muzikinės kultūros panoramoje. Jo kūrybai teikia impulso Utenos rajono poetų eilės, skirtos savo kraštui, žmonėms, įvykiams. Autorius sukūrė nemažai dainų bei instrumentinės muzikos, skambančios jo vadovaujamuose bei kituose choruose, orkestruose, ansambliuose. Leidinį sudaro dainos mišriems, lygių balsų chorams, vyrų ir moterų ansambliams, bei moksleivių chorams.

Adiklienė Genovaitė, Adiklis Kazimieras. Tapyba. Keramika : [albumas]. - Utena : Utenos spaustuvė, 2015. – 115 p.

Tautodailininkų šeimos kūrybinis albumas - tai ilgai brandinta ir laukta knyga, kurioje - 160 autorių darbų nuotraukų. Darbus recenzavo dailės mokytoja, ekspertė, menotyrininkė, tapytoja Dalia Puodžiukienė, fotografavo Tomas Dinda.
Knygos remėjai: Utenos rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, fotografas Tomas Dinda.

Žilėnas, Antanas. Kelias : [apie šviesuolį, lietuvybės puoselėtoją, kunigą Juozą Breivą (1891-1939)]. – Vilnius, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 471 p.

Mūsų kraštietis Antanas Žilėnas knygoje „Kelias" sudėjo gražiausius tėvų, senelių ir amžininkų prisiminimus apie mūsų krašte dirbusį šviesuolį, lietuvybės puoselėtoją kunigą Juozą Breivą. Knyga skiriama kunigo Juozo Breivos 125 gimimo metinėms paminėti ir Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimto metų sukakčiai.