Utenos kraštas spaudoje, 2016 kovo 25-28

Čepėnienė, Daiva

Onutės ir Vygando Sprindžių šeimynoje Velykų laukimas - po kasdienybės šydu / Daiva Čepėnienė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2016, kovo 26, p. 1, 3.
Apie Vyžuonose (Utenos r.) įsikūrusią Onutės ir Vygando Sprindžių šeimyną.

Treinytė, Nida

Vaidybai įkvėpė pirmasis teatro mokytojas / Nida Treinytė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2016, kovo 26, p. 1, 5.
Apie Lietuviškojo teatro ištakas bei pirmuosius teatrinius žingsnius mokytojo Rapolo Šaltenio režisuotuose spektakliuose mena buvę jo mokiniai - Romualdas Valančiūnas ir Mirga Tauraitytė-Zakšiauskienė.

Kraulišas, Romualdas

Švietimo įstaigų tinklo optimizacija - labai netolima ateitis : [pokalbis su Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėju Romualdu Kraulišu] / [kalbėjosi] Genovaitė Šnurova // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2016, kovo 26, p. 1, 10.

Jasėnas, Justas

Kuždantis Prisikėlimo artumas / Justas Jasėnas // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2016, kovo 26, p. 3.
Mintys, skirtos Šv. Velykoms.

Develienė, Violeta

Utenos Dauniškio gimnazijos triumfas - Lietuvos "Metų mokyklos" nominacija / Violeta Develienė. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2016, kovo 26, p. 4.
Kauno technologijos universiteto "Santakos" slėnyje moksleivių konferencijos "Up To You" metu vykusiuose Lietuvos mokyklų apdovanojimuose Utenos Dauniškio gimnazija pripažinta "Metų mokykla".

Tvarkyti žvyrkelių neleidžia...pavasaris - Utenos rajono savivaldybės administracija // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2016, kovo 26, p. 10.
Apie sudėtingą Utenos rajono kelių būklę ir jų tvarkymą.

Leišienė, Vaiva

Meninės instaliacijos - meilės tėvynei atspindys / Vaiva Leišienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2016, kovo 26, p. 10-11.
Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas įteikė padėkas bei atminimo dovanas Utenos rajono ugdymo, kitų įstaigų bei organizacijų atstovams, kurie meninėmis instaliacijomis "Trys spalvos mano širdyje" Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - papuošė Utenos kultūros centro kiemą.

Sabalytė, Elvyra

Tailandas - Kambodža: nuo egzotikos iki skurdo / Elvyra Sabalytė. - Iliustr. // Aukštaitiškas formatas. - ISSN 1822-8615. - 2016, Nr. 1, p. 32-37.
Autorės įspūdžiai iš kelionės po dvi Pietryčių Azijos šalis: Tailando Karalystę ir Kambodžą.

Sabalytė, Elvyra

Miestelėnai Utenos neįsivaizduoja be Algiuko / Elvyra Sabalytė. - Iliustr. // Aukštaitiškas formatas. - ISSN 1822-8615. - 2016, Nr. 1, p. 2-4.
Apie neįgalųjį uteniškį Algirdą Kurlavičių.

Vaitkūnienė, Kristina

"Tai yra kažkas apčiuopiamai mūsiška, žmogiška" / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2016, Nr. 12, p. 25-27.
Spausdinami du poeto Antano Miškinio laiškai, rašyti iš Omsko lagerio į Lietuvą.

Kazokaitė, Deimantė

Įsigalint vartojimo kultūrai, senosios tradicijos grimzta į praeitį / Deimantė Kazokaitė ; Jurgitos Pavilonienės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2016, kovo 28, p. 3.
Uteniškės etnologės, folkloro ansamblio "Kupolytė" vadovės Elenos Kiškienės mintys apie Velykų šventės tradicijas ir papročius.