Utenos kraštas spaudoje, 2015 spalio 20-22

Guiga, Vygantas

Utenos lankininkų rankos miklios, lankai tamprūs, strėlės taiklios / Vygantas Guiga. - Iliutstr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2015, spal. 21, p. 1, 3.
Apie Utenos lankininkų klubą ir jį įkūrusius Marių Grigaravičių ir Artūrą Puzinkevičių.

Gasperaitis, Antanas

Didysis mužikėlių švietėjas / Antanas Gasperaitis. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2015, spal. 21, p. 1, 3.
Sukako 170 metų, kai gimė visuomenės veikėjas, poetas, kunigas, Garbės kanauninkas Silvestras Gimžauskas.

Kazokaitė, Deimantė

Vaikystėje anglų kalbą pamilusios seserys neįsivaizduoja gyvenimo viena be kitos / Deimantė Kazokaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2015, spal. 21, p. 10.
Apie Utenos "Saulės" gimnazijos anglų kalbos mokytoją Almą Palskienę ir jos seserį dvynę Daivą Rimšienę, anglų kalbos mokančią Krašuonos progimnazijos mokinius.

Jonavičienė, Neringa

Praėjusią savaitę mieste aidėjo sprogimai, mitinguojančius malšino kariai / Neringa Jonavičienė ; Neringos Jonavičienės, Linos Narčienės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2015, spal. 21, p. 11.
Utenos mieste ir rajone vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės lauko taktikos pratybos "Gudrus ir stiprus aukštaitis 2015".

Zabukienė, Birutė

Utenos rajono neįgaliųjų draugijoje - nauja vadovė / Birutė Zabukienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2015, spal. 20, p. 1-2.
Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke išrinkta Sandra Ragaišytė.

Sakaitė, Kristina

Utenoje kariai tramdė "teroristų" išpuolius / Kristina Sakaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2015, spal. 20, p. 1-2.
Zarasuose prasidėję Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės lauko taktikos pratybos "Gudrus ir Stiprus Aukštaitis 2015" persikėlė ir į Uteną.

Lietuvos priešaušrio šauklys / parengė Antanas Gasperaitis. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2015, spal. 20, p. 4.
Apie kunigą, lietuvybės puoselėtoją, knygnešį Silvestrą Gimžauską.

Bagdonas, Vytautas

Gausi svėdasiškių derliaus kraitė / Vytautas Bagdonas ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2015, spal. 22, p. 1, 3.
Apie Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus organizuotą tradicinę "Derliaus kraitę".

Stankevičiūtė, Sandra

Padidėjusios baudos brakonierių nesustabdė / Sndra Stankevičiūtė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2015, spal. 22, p. 1, 3.
Apie nelegalius medžioklės ir žvejybos atvejus.

Dzūkija - Europos centras / paruošė Dalia Savickaitė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2015, spal. 22, p. 5-6.

Bartaševičiūtė, Sinilga

Garbingas apdovanojimas iš Arvydo Sabonio rankų : [pokalbis su krepšinio trenere Sinilga Bartaševičiūte] / [kalbėjosi] Genovaitė Šnurova. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2015, spal. 21, p. 1, 5.
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis apdovanojo uteniškę Sinilgą Bartaševičiūtę - pirmąją krepšininko Jono Valančiūno trenerę - už indėlį vystant Lietuvos krepšinį.

Šnurova, Genovaitė

Kolegijų absolventams nepagrįstai uždaryti keliai į valstybės įstaigų A lygio pareigybes / Genovaitė Šnurova ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2015, spal. 21, p. 2.
Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas, jo pavaduotoja mokslui ir plėtrai dr. Vitalija Bartuševičienė ir ryšių su visuomene atstovė Ramutė Kavoliūnienė susitikime su žurnalistais pasakojo apie tai, kas yra daroma, kad kolegijų absolventų įsidarbinimo galimybės valstybės tarnybos A lygio pareigybėse būtų tokios pačios, kaip ir baigusiųjų universitetus.

Barskevičienė, Eugenija

Palinkėti artimam laimės niekada nevėlu / Eugenija Barskevičienė ; Eugenijos Barskevičienės, Albino Janulaičio nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2015, spal. 21, p. 3, 5.
Apie Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos narių tradicines šventes.

Motuzienė, Asta

Tarptautinio projekto "Kultūra visiems" dalyviai lankėsi Norvegijoje / Asta Motuzienė. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2015, spal. 21, p. 6.
Utenos kultūros centro direktorės įspūdžiai iš kelionės į Norvegiją, kur Lietuvos kultūros specialistų ir tarptautinio projekto "Kultūra visiems" dalyvių grupė dalyvavo Torndheimo mieste surengtuose mokymuose.

Leišienė, Vaiva

Iš skaučių užgimstantis menas / Vaiva Leišienė. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2015, spal. 21, p. 5-6.
Utenos skiautininkių klubas "Vorė" 10-ies metų jubiliejaus proga krašto muziejuje surengė parodą "Iš ten, kur toli, į ten, kur arti".