Utenos kraštas spaudoje, 2020 birželio 12-15

Vasiliauskienė, Aldona

Pavėluota kunigystė suteikė įvairių patirčių / Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2020, birž. 12, p. 12, 40-42.
Utenos krašto kunigas Juozas Čepėnas jau pusę amžiaus ištikimai ir pasiaukojamai tarnauja Dievui ir žmonėms.

Stankus, Antanas

Už jūsų ir mūsų laisvę / Antanas Stankus. - Iliustr. // Tremtinys. - 2020, birž. 12, p. 1.
Sirutėnų kaime (Utenos r.) įvyko renginys „Žalgiriui 610", skirtas Žalgirio mūšyje kovojusiems Lietuvos karžygiams atminti.

Kraulišas, Romualdas

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas: „Į mokyklas sugrįšime kitokie" : [pokalbis su Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėju Romualdu Kraulišu] / [kalbėjsoi] Genovaitė Šnurova ; Genovaitės Šnurovos nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2020, birž. 13, p. 1, 10.
Apie tai, kaip Utenos švietimiečiai išgyveno keletą mėnesių trukusį karantiną.

Kaziela, Vytautas

Gražų jubiliejų švenčiantis keramikas Vytautas Valiušis: man vis dar patinka mokytis / Vytautas Kazela ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2020, birž. 13, p. 1, 4.
Apie leliūniškį tautodailininką, keramiką Vytautą Valiušį.

Į pagalbą verslui - mokesčių lengvatos, taisyklių ir aprašų papildymai bei pakeitimai / Utenos rajono savivaldybės administracija // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2020, birž. 13, p. 2, 9.
Gegužės 28 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių bei nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo papildymo, Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos pakeitimo ir sprendimas dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo. Pateikiami minėtų taisyklių, aprašų papildymai ir pakeitimai.

Moksleivių laukia įdomi ir turininga vasara / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2020, birž. 13, p. 9.
Utenos rajono savivaldybėje sudarytos galimybės organizuoti neformaliojo vaikų švietimo veiklas vasaros mėnesiais.

Čepėnienė, Daiva

Apie motociklų kolekciją, vynuogių plantaciją ir gyvenimą Kalnuose / Daiva Čepėnienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2020, birž. 13, p. 1, 3.
Apie Ignalinos rajono Bėčionių kaimo gyventojus Jūratę ir Adą Čibirus, savo sodybą pavertusius traukos vieta.

Išrinktas aštuonioliktas Antano Miškinio literatūrinės premijos lauraeatas / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2020, birž. 13, p. 2.
Aštuonioliktuoju Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatu tapo Agnė Žagrakalytė už poezijos knygą „Bu bu itis (Alisa Meler išeino pro duris)". Iškilminga premijos įteikimo šventė įvyks rugpjūčio 2 d. Juknėnuose kartu su tarptautiniu poezijos festivaliu „Poezijos pavasaris".

Juknevičienė, Bronislava

„Mes turime į ką atsiremti..." : [pokalbis su Utenos kraštotyros muziejaus vyriausiąja fondų saugotoja, laikinai einančia direktoriaus pareigas Bronislava Juknevičiene] / [kalbėjosi] Stepas Eitminavičius. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2020, birž. 13, p. 5.

Sakaitė, Kristina

Seniausias pasienio „sargybinis" žadina mokslininkų ir turistų smalsumą / Kristina Sakaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2020, birž. 13, p. 6.
Apie Stelmužės ąžuolą.

Ignalinos sienos prabils menu / Ignalinos AE [atominės elektrinės] regiono plėtros agentūros informacija. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2020, birž. 13, p. 13.

Pagal Ignalinos AE regiono plėtros agentūros vykdomą projektą „Ignalina yra ARTi" trys Ignalinos miesto sienos pasipuoš garsiausių šio krašto bei Lietuvos menininkų autoriniais piešiniais.

Ulkienė, Jurgita

Tremtinys Antanas Karalius: „Kasdien mintyse ir širdyje buvo Lietuva" / Jurgita Ulkienė ; Jurgitos Ulkienės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2020, birž. 13, p. 1, 3-4.
Apie uteniškį Antaną Karalių, iškentusį tremtinio dalią.

Skaistašilio pamiškė tapo švaresnė / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2020, birž. 13, p. 2.
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos vykdomo socialinio projekto „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas" dalyviai kartu su socialiniu partneriu VšĮ „Taip kitaip", minėdami tarptautinę Aplinkos apsaugos dieną, tvarkė Skaistašilio pamiškę.

Į pagalbą verslui - mokesčių lengvatos, taisyklių ir aprašų papildymai bei pakeitimai / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2020, birž. 13, p. 6.
Gegužės 28 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių bei nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo papildymo, Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos pakeitimo ir sprendimas dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo. Pateikiami minėtų taisyklių, aprašų papildymai ir pakeitimai.

Ridikas, Vytautas

Vilniuje puikuojasi Vytauto Valiušio keramika / Vytautas Ridikas ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2020, birž. 13, p. 7.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje atidaryta  Kaune gyvenančios garsios tautodailininkės Onos Pusvaškytės grafikos ir Lietuvos puodžių karaliaus leliūniškio Vytauto Valiušio keramikos darbų paroda, skirta Taudodailės metams paminėti.