Utenos kraštas spaudoje, 2019 birželio 28 – 30

Milerytė, Rasa

Onkologinių ligonių finansinę naštą lengvina speciali nuolaidų kortelė / Rasa Milerytė // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 29, p. 1-2.
Pagalbos onkologinių ligonių asociacijos nuolaidų koretelės projekto vadovė Jolita Vyšniauskienė tikisi, kad greitai ir uteniškiai galės sulaukti daugiau nuolaidų.

Sausra savo ranką uždėjo ir ant kaimo žvyrkelių / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 29, p. 1-2.
Rajono kelių su žvyro danga tvarkymas ir priežiūra šią karštą ir sausą vasarą tapo iššūkiu ir seniūnams, ir Utenos rajono savivaldybei.

Šnurova, Genovaitė

Jaunimo problemas tenka spręsti tėvams : [gyvenimiška istorija] / Genovaitė Šnurova // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 29, p. 3.

Stankevičius, Rimvydas

Rimvydas Stankevičius: „Poezijos rašymas - ne randų draskymas, o žaizdų valymas" : [pokalbis su septynioliktuoju Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatu poetu, eseistu Rimvydu Stankevičiumi] / [kalbėjosi] Rasa Milerytė. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 29, p. 4, 9.

Kaziela, Vytautas

Kelionė per Mažąją Lietuvą / Vytautas Kazela ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 29, p. 9.
Apie Utenos „Verdenės" literatų klubo išvyką į Mažąją Lietuvą.

Šnurova, Genovaitė

Kampelis, širdžiai brangus... / Genovaitė Šnurova. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 29, p. 10.
Kuktiškėse (Utenos r.) vyko tradicinė kraštiečių šventė.

Ridikas, Vytautas

Kaista Utenos kultūrininkų kurstomas aistrų katilas (II) / Vytautas Ridikas ; Adolfo Sinkevičiaus nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 29, p. 1, 3.
Utenos kultūros centro liaudies instrumentų ansamblio nariai kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną ir Utenos rajono savivaldybės tarybos narius dėl Utenos kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino atleidimo iš šios kultūros įstaigos vadovo pareigų.

Kulakauskas, Visvaldas

Išskridę mokyklos paukščiai nepamiršta sugrįžti / Visvaldas Kulakauskas ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 29, p. 4.
Utenos rajono Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyrius atšventė savo 155 metų gimtadienį.

Ridikas, Vytautas

Rajono savivaldybės tarybos posėdyje - aštrios diskusijos / Vytautas Ridikas ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 29, p. 5.
Apie įvykusį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriame buvo išklausyta informacija apie Utenos kultūros centro liaudies instrumentų ansamblio, buvusių UKC darbuotojų ir Utenos miesto bei rajono bendruomenių narių kreipimąsi į tarybos narius, apsvarstyti 27 kiti klausimai, priimti sprendimai.

Sausra savo ranką uždėjo ir ant kaimo žvyrkelių / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 29, p. 6.
Rajono kelių su žvyro danga tvarkymas ir priežiūra šią karštą ir sausą vasarą tapo iššūkiu ir seniūnams, ir Utenos rajono savivaldybei.

Retro stiliaus miesto autobusus keis žalieji / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 29, p. 6.
Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" Utenos rajono savivaldybė yra numačiusi įsigyti keturis elektrinius, vadinamuosius žaliuosius, autobusus, kurie kursuos miesto gatvėmis.

Čepėnienė, Daiva

Sugrįžę iš emigracijos į Lietuvos kaimą pradėjo kurti nuosavą ūkį / Daiva Čepėnienė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 29, p. 1, 3.
Apie Ignalinos rajone, Panižiškio kaime Gitanos Butavičiūtės ir Nerijaus Jockaus įkurtą ūkį, įveistą braškyną.

Mintaučkis, Valdas

Jei kaimynas kaimynui kaimynas... / Valdas Mintaučkis ; autoriaus nuotraukos. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 29, p. 1, 6.
Minint Kuktiškių (Utenos r.) miestelio 632-ąją sukaktį, surengta tradicinė kraštiečių šventė. Jos metu už ilgametę visuomeninę veiklą ir mėgėjų teatro puoselėjimą garbės piliečio vardas suteikas Jonui Burokui.

Retro stiliaus miesto autobusus keis „žalieji" / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 29, p. 2.
Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" Utenos rajono savivaldybė yra numačiusi įsigyti keturis elektrinius, vadinamuosius žaliuosius, autobusus, kurie kursuos miesto gatvėmis.

Sausra savo ranką uždėjo ir ant kaimo žvyrkelių / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 29, p. 5.
Rajono kelių su žvyro danga tvarkymas ir priežiūra šią karštą ir sausą vasarą tapo iššūkiu ir seniūnams, ir Utenos rajono savivaldybei.