Utenos kraštas spaudoje, 2019 gegužės 17 – 20

Kaziela, Vytautas

Lietuviška žemė tinka ne tik kopūstams, bet ir vynuogėms auginti / Vytautas Kazela ; V. Kazelos nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, geg. 18, p. 1-2.
Apie šalia Utenos Mockėnų kaime ūkininko Viganto Grigo įkurtą medelyną.

Šnurova, Genovaitė

Gyvenimas mirties akivaizdoje, arba Kaip nugalėti vėžį / Genovaitė Šnurova ; V. Kazelos nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, geg. 18, p. 1, 9.
Užpalių (Utenos r.) gyventojos Onutės Palubinskienės gyvenimo istorija.

Kraulišas, Romualdas

Reitingai ir vaikai. Kas svarbiau? : [pokalbis su Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėju Romualdu Kraulišu] / [kalbėjosi] Genovaitė Šnurova. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, geg. 18, p. 2.
Apie Utenos „Saulės" gimnaziją, kuri „Reitingų" žurnale paminėta kaip viena iš Lietuvos gimnazijų, kur dešimtokų matematikos pasiekimai yra prasti.

Šnurova, Genovaitė

Močiutės patarimai nepadėjo : [gyvenimiška istorija] / Genovaitė Šnurova ; Algio Jakšto nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, geg. 18, p. 3.

Prisimename Alfonsą Nyką-Niliūną... / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, geg. 18, p. 4.
Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną buvo pagerbtas kraštiečio poeto Alfonso Nykos-Niliūno atminimas jo gimimo 100-čio proga. Pagerbdami poeto atminimą knygos ir poetinio žodžio puoselėtojai, pakviesti Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, padėjo gėlių ant A. Nykos-Niliūno kapo senosiose Utenos kapinėse.

Europos diena Utenoje / parengė Dainora Narkūnienė. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, geg. 18, p. 4, 11.

Vasiliauskienė, Aldona

Jubiliejiniai minėjimai Daugailiuose / Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - ISSN 1822-5713. - 2019, geg. 18-24, p. 13.
Daugailiuose (Utenos r.) organizuota susikaupimo šventė  „Čia mūsų namai".

Narčienė, Lina

Išgriuvus fermos sienai ūkininkas ieško teisybės / Lina Narčienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, geg. 18, p. 1, 3.
Apie Voliškio kaime (Daugailių sen., Utenos r.) ūkininkaujantį Kristijoną Aiduką.

Narčienė, Lina

Laikiną žydinčių vyšnių grožį įprasmina išskirtinė šventė / Lina Narčienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, geg. 18, p. 5-6.
Tauragnuose (Utenos r.) dr. Eugenijos Šimkūnaitės atminimui pasodintame vyšnių sodelyje buvo švenčiama Vyšnių žydėjimo šventė ir paminėtas Tauragnų bendruomenės 16-ąsis gimtadienis.

Prisimename Alfonasą Nyką-Niliūną... / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, geg. 18, p. 6.
Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną buvo pagerbtas kraštiečio poeto Alfonso Nykos-Niliūno atminimas jo gimimo 100-čio proga. Pagerbdami poeto atminimą knygos ir poetinio žodžio puoselėtojai, pakviesti Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, padėjo gėlių ant A. Nykos-Niliūno kapo senosiose Utenos kapinėse.

Sakaitė, Kristina

Senjorų dienos centre skamba ir eilėraščiai, ir anekdotai / Kristina Sakaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, geg. 18, p. 1, 3.
Utenos maltiečių iniciatyva mieste įkurtas senjorų dienos centras.

Čepėnienė, Daiva

Debeikių paukštyno savininkas - apie laukinį kapitalizmą ir nesąžiningą konkurenciją / Daiva Čepėnienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, geg. 18, p. 1, 5-6.
Apie Debeikių seniūnijos (Anykščių r.) Vladislovo Tamošiūno paukštininkystės ūkį.

Sakaitė, Kristina

Daugiavaikė mama: „Pirmagimį auginti sunkiausia, o paskui - vis lengviau..." / Kristina Sakaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, geg. 18, p. 2-3.
Utenos rajono Daugailių seniūnijos gyventoja Irena Stanislava Klibienė, išauginusi aštuonis vaikus, apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu. Ją pasveikino Prezidentūros ir Savivaldybės atstovai.