Teatralizuotas Kristijono Donelaičio pasakėčių skaitymas

Projekto „Metų ratu su K. Donelaičiu" renginys -  teatralizuotas Kristijono Donelaičio pasakėčių skaitymas (režisierė L. Gudaitė).