Literatūros vakaras „Žvilgsnis į Donato Čepuko noveles"

Donatas Čepukas; literatūrologė, habil. dr. Jūratė Sprindytė; mokytoja Vanda Normantienė

Akimirka iš literatūros vakaro.