Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis

Pareigos  2016 m. (Eur) 2017 m. (Eur) 2018 m. (Eur) 2019 m. (Eur)
Direktorė 1231 1331 1516 2180
Direktorės pavaduotojai 717 788 796 1081
Buhalteriai (su kasininku) 717/634 704/632 731/642 963/861
Skyrių vedėjai 884 929 1003 1316
Bibliotekininkai su aukštuoju išsilavinimu 620 656 678 941
Bibliotekininkai su aukštesniuoju išsilavinimu 511 544 573 799
IT specialistai su aukštuoju išsilavinimu 628 680 721 983
Darbininkai (su vairuotoju) 371/387 381/396 402/416 556/568