Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis

Pareigos  2014 m. (Lt) 2015 m. (Eur)
Direktorė  3679 1111
Direktorės pavaduotojai 2208  853
Buhalteriai (su kasininku) 2330/2021  714/623
Skyrių vedėjai  2649 817
Bibliotekininkai su aukštuoju išsilavinimu 1861  607
Bibliotekininkai su aukštesniuoju išsilavinimu 1389  433
IT specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1936  605
Darbininkai (su vairuotoju) 1000/1055  306/315