Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis

Pareigos  2014 m. (Lt) 2015 m. (Eur) 2016 m. (Eur)
Direktorė  3679 1111 1231
Direktorės pavaduotojai 2208  853 717
Buhalteriai (su kasininku) 2330/2021  714/623 717/634
Skyrių vedėjai  2649 817 884
Bibliotekininkai su aukštuoju išsilavinimu 1861  607 620
Bibliotekininkai su aukštesniuoju išsilavinimu 1389  433 438
IT specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1936  605 628
Darbininkai (su vairuotoju) 1000/1055  306/315 371/387