Kovo 14, 2017 2017-03-14

Mokslininkų kreipimasis

Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyrius kuria lietuvių kalbos rašto darbų bazę „Rašinėliai" ir mums labai reikia jūsų pagalbos. Bazėje kaupiami įvairiais metais, įvairiose Lietuvos vietovėse, visų klasių (1-12 kl.) mokykliniai lietuvių kalbos sąsiuviniai - juose rašyti rašiniai, interpretacijos, diktantai, atpasakojimai, gramatikos ir rašybos užduotys ir kt., su mokytojų taisymais ir vertinimais ar be jų.

Bazė skirta moksliniam raštingumo tyrimui. Norime sužinoti, ar šiandieninis jaunimas rašo kitaip nei jų tėvai ar seneliai.

Šiuo metu, padedami įvairių geranoriškų žmonių, turime sukaupę beveik tris tūkstančius darbų (seniausi - 1930 metų!), tačiau kokybiškiems tyrimams reikia gerokai daugiau, bent dešimties tūkstančių. Ypač reikalingi kuo senesni sąsiuviniai.

KAIP GALIMA PRISIDĖTI?

•  paieškoti mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros sąsiuvinių ar pavienių lapų su rašinėliais ar diktantais;

•  paprašyti savo pažįstamų paieškoti vyresnių brolių ar seserų, tėvų, senelių ar giminaičių mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros sąsiuvinių.

KĄ DARYTI RADUS MOKYKLINIŲ LIETUVIŲ KALBOS SĄSIUVINIŲ?

•  paskolinkite mums. Nuskenavę ir anonimiškai (be autoriaus vardo) sudėję darbus į bazę, visus tvarkingai jums grąžinsime.

•  jums tereikia užsirašyti bibliotekoje, kad atnešėte, kad žinotume, kam grąžinti.

•  prie kiekvieno darbo bazėje parašome jo metus, klasę, autoriaus lytį ir mokyklos vietą. Jei iš sąsiuvinio ar lapo nematyti šios informacijos, užklijuokite lipnų popierėlį su trūkstama informacija. Jei nežinote, ne bėda, net jei informacijos trūktų, sąsiuvinis mums būtų reikalingas.

Prisiminkite - visa gauta medžiaga skelbiama ANONIMIŠKA, o sąsiuviniai grąžinami savininkams.

Apie mokinių raštingumą skleidžiama daug įvairių, dažnai neigiamų, nuomonių, tačiau nė viena iš jų nesiremia rimtu, sistemingu, istoriniu tyrimu. Jį būtų galima atlikti, jei būtų sukauptas visus Lietuvos regionus įvairiais laikais atspindintis duomenynas.

Informacija apie projektą ir patys rašto darbai jau skelbiami internete, žr. http://rasineliai.sociolingvistika.lt/ Medžiaga be galo įdomi ne tik mokslininkams, maloniai prašome panaršyti. Bazė yra nuostabus dokumentas, atskleidžiantis, kaip keitėsi mokykla ir daug kitų vertingų dalykų.

Nuoširdžiai prašydama jūsų brangaus laiko -

doc. dr. Loreta Vaicekauskienė,

projekto vadovė