Vasaros darbo laikas

Liepos 01, 2021

Publikuota Ketvirtadienis, 01 Liepa 2021 12:22

Iki rugpjūčio 25 d. biblioteka skaitytojus aptarnaus pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 iki 18 val., šeštadieniais nuo 10 iki 14 val.

Kultūros paso programos

Gruodžio 12, 2019

Publikuota Ketvirtadienis, 12 Gruodis 2019 12:15

Vaikas ir pasaka

Edukacinės programos „Vaikas ir pasaka" tikslas – supažindinti su autentiška lietuvių liaudies pasaka ir ją pateikti novatoriškai, ugdyti vaikų fantaziją, įtraukiant vaikus į kūrybinį procesą, skatinti,netradiciškai pažvelgti į pasaką, plėsti kultūrinį akiratį. Vaikai žiūrės bibliotekininkių naujoviškai sukurtą spektaklį "Varna ir sūris". Jie bus aktyviai įtraukti į vaidybinį procesą. Po vaidinimo apžiūrės bibliotekos darbuotojų pasiūtas lėles, su kuriomis patys kurs ir vaidins pasaką. Vaikai susipažins su bibliotekos erdvėmis ir kitomis veiklomis, kurios pritrauks mokinius vėl apsilankyti įstaigoje. Šia paslauga siekiame per žaidybinius elementus paskatinti vaikus domėtis pasakomis, įsijausti į jų veikėjų gyvenimus, išmokti kūrybiškai pažvelgti į pačią pasaką. Visa tai moko vaikus kurti, žaisti, dirbti komandoje.

Tradicijos ir inovacijos: kaip robotai padeda švęsti šventes

Kaip mūsų tradicinės šventės susiję su robotais? Ar kiekvienai šventei galime sumodeliuoti jos simbolį? Visa tai sužinosite edukacijos metu. Pasidalinę į komandas ir pasitelkę „Kahoot" viktorinas, vaikai pasikartos tradicinių švenčių papročius, sužinos įdomių faktų. Susipažinę su lego robotais mokysis ankstyvojo programavimo, iš lego detalių sukurs tam laiko metui aktualios šventės simbolį ar atributą. Už įvykdytas užduotis, vaikai gaus atvirojo kodo skaitmeninius ženkliukus. Užsiėmimų metu ugdomos šios bendrosios kompetencijos: mokymasis, kūrybiškumas, pažinimas, komunikavimas, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas.

Šokiai su bitutėmis-robotais

Ar robotai gali šokti lietuvių liaudies šokius? Visa tai sužinosite edukacijos metu. Pasidalinę į komandas ir pasitelkę „Kahoot" viktorinas, vaikai pasikartos, ką žino apie bites, prisimins lietuvių liaudies šokius. Susipažinę su edukaciniais robotais - bitutėmis „Bee-bot", mokysis ankstyvojo programavimo, sukurs robotukų šokį „Bitute, pilkoji".

Etnokultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte

Tautiškumas, patriotiškumas, pilietiškumas neatsiejami nuo savo krašto pažinimo. Tik uždegus jaunų žmonių širdyse meilę ir prisirišimą prie tėviškės, galima tikėtis juos būsiant savo tautos patriotais. Kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, išgirsti, pajausti. Šia paslauga siekiame paskatinti Utenos krašto kultūrą pažinti per sužaidybintas veiklas. Mobilių aplikacijų programos „Actionbound" pagrindu sukurtas interaktyvus nuotykių maršrutas Utenos krašto etninei kultūrai pažinti apjungia veiklų įvairovę, maksimaliai padidina besimokančiųjų susidomėjimą bei įsitraukimą. Maršrute integruotos kūrybinės veiklos: vaizdo ir garso medžiagos kūrimas, jos atpažinimas, viktorinos, testai, literatūrinių gebėjimų taikymas ir kt.) leidžia eksperimentuoti, kurti, žaisti, judėti, dirbti komandoje, į mokymosi procesą įtraukti šeimas, mokytojus ir draugus. Tokiu būdu ne tik plečiamas kultūrinis akiratis, didinamas žinių bagažas, bet ir puoselėjama bendražmogiška kultūra – supratingumas, toleranciją, atjauta ir pagalba silpnesniam.

IT v@landa - individualios konsultacijos gyventojams

Sausio 30, 2019

Publikuota Trečiadienis, 30 Sausis 2019 09:28

Rugsėjo mėn. konsultacijų datos: 9 d., 16 d., , 23 d. nuo 15 - 16 val.

Nemokama teisinė pagalba bibliotekoje!

Rugsėjo 25, 2018

Publikuota Antradienis, 25 Rugsėjis 2018 06:57

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji  biblioteka kviečia pasinaudoti galimybe gauti nemokamą teisinę pagalbą, teikiamą Vilniaus universiteto Teisės klinikos. Konsultacija vykdoma Skype programa. Konsultuoja VU Teisės fakulteto vyresniųjų kursų studentai. Teisės pagalbos kokybę padeda užtikrinti profesionalūs advokatai ir Teisės fakulteto mokslo darbuotojai. Ši paslauga teikiama bibliotekos kompiuterių klasėje.
Trys žingsniai, norint gauti teisinę pagalbą:
1) Užsiregistruoti www.teisesklinika.lt arba tel. 867025165 ir pranešti, kad norite konsultuotis internetu.
2) Susitarti dėl tinkamo laiko ir pasiruošti svarbiausius dokumentus.
3) Skype programa skambinti Vilniaus universiteto Teisės klinikai.
Į VU Teisės kliniką gali kreiptis visi, susidūrę su iškilusiais teisiniais klausimais ir užsiregistravę konsultacijai virtualiu būdu. Užsiregistruoti ir susisiekti su VU Teisės klinika jums padės bibliotekos darbuotojai. Daugiau informacijos tel. 61607

Edukacinės veiklos vaikams ir jaunimui bibliotekoje

Rugsėjo 13, 2018

Publikuota Ketvirtadienis, 13 Rugsėjis 2018 08:25


A. ir M. Miškinių bibliotekos siūlomos veiklos vaikams ir jaunimui:

Skaityti daugiau...

„Stotelė – Biblioteka“. Įsijunk radiją ir pasiklausyk naujos laidos trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 14.00 val.

Kovo 12, 2018

Publikuota Pirmadienis, 12 Kovas 2018 00:00

Šiandien biblioteka gyva, aktyvi, dinamiška. Eina paskui laiką ir šiandieninį savo lankytoją. Jei dar neatvėrėte bibliotekos durų ir nežinote, kas joje vyksta, pasak „Utenos radijas" direktoriaus Lino Bražionio, tą galėsite padaryti automobilyje, biure, virtuvėje, telefone.

Skaityti daugiau...